Secció de meteorologia

 
 
 

Tot i la presència de mesures anteriors, l’estudi sistemàtic i regular de la climatologia local s’inicia l’any 1913 quan el Dr. Eduard Fontserè assumeix la direcció de les Seccions Meteorològica i Sísmica. Des d’aleshores s’han realitzat diàriament (actualment a les 0h, 7h, 13h i 18h UTC) observacions directes de les principals variables meteorològiques, d’altres  amb el concurs de diversos aparells enregistradors i, des de 1996, amb elsuport d’una estació meteorològica automàtica.

La importància de la sèrie de dades meteorològiques de l’Observatori Fabra ve donada per:
 

  • constituir una sèrie de dades que comprèn més de 100 anys,
  • es tracta d’observacions diàries, sense cap dia d’interrupció (fins i tot durant la Guerra Civil, de 1936 a 1939, es varen continuar realitzant observacions diàries),
  • són observacions realitzades sempre al mateix lloc i que no ha sofert transformacion significatives, com ara urbanitzacions o canvis en els usos del sòl en l’entorn immediat,
  • s’han conservat i publicat anualment tots els registres mesurats.