Instrumentació Meteorologia

 
 
 

Tot i la presència de mesures anteriors, l’estudi sistemàtic i regular de la climatologia local s’inicia l’any 1913 quan el Dr. Eduard Fontserè assumeix la direcció de les Seccions Meteorològica i Sísmica. Des d’aleshores s’han realitzat diàriament (actualment a les 0h, 7h, 13h i 18h UTC) observacions directes de les principals variables meteorològiques, d’altres amb el concurs de diversos aparells enregistradors i, des de 1996, amb el suport d’una estació meteorològica automàtica.

El valor dels registres

La importància de la sèrie de dades meteorològiques de l’Observatori Fabra ve donada per:

 • constituir una sèrie de dades que comprèn més de 90 anys,
 • es tracta d’observacions diàries, sense cap dia d’interrupció (fins i tot durant la Guerra
  Civil, de 1936 a 1939, es varen continuar realitzant observacions diàries),
 • són observacions realitzades sempre al mateix lloc i que no ha sofert transformacions
  significatives, com ara urbanitzacions o canvis en els usos del sòl en l’entorn immediat,
 • s’han conservat i publicat anualment tots els registres mesurats.

La temperatura i la humitat relativa s’obtenen dels termòmetres del psicròmetre, i les temperatures extremes dels termòmetres de màxima i de mínima, tots ells instal·lats a l’interior de la garita. Així, la temperatura mitjana anual és de 14,6ºC i la humitat relativa mitjana anual és del 70% .


Durant aquests més de 90 anys d’història, la secció de meteorologia ha disposat d’instruments molt divers, essent alguns d’ells dissenyats per col·laboradors assidus de l’Observatori, com és el cas del pluviògraf del Dr. Ramon Jardí.

El pluviògraf Jardí, en funcionament des de l’any 1928 mesura la intensitat instantània de la pluja. La màxima intensitat es va mesurar el 3 de setembre de 1972, amb 8 mm/min.


L’heliògraf (1968-2003) mesura una mitjana anual de 2.500 hores de sol efectiu. L’any 1977 només es van mesurar 2.198 hores de sol. El mes de Juliol, amb unes 310 hores de sol, és el més assolellat.


Anemòmetre de compressió o succió de Dines, modificat pel Dr. Jardí, va ser instal·lat l’any 1913 i restà en funcionalment fins a l’any 1985. Actualment estan en funcionament anemòmetres de registre electrònic.


Des de l’any 1969 s’efectuen mesures de la temperatura del subsòl. Actualment es mesura la temperatura a 5, 10, 20, 50 i 100
centímetres de profunditat.


L’estació meteorològica automàtica proporciona informació, en temps real, de les condicions meteorològiques.


Registres no instrumentals

Paral·lelament a l’observació amb instruments, des dels seus inicis a l’Observatori s’han efectuat observacions sense aparells:

 • Estat del cel (cobertura i tipologia dels núvols)
 • Visibilitat horitzontal
 • Meteors observats