Història

 
 
 

FUNDACIÓ I CONSTRUCCIÓ DE L’OBSERVATORI FABRA

Decidida la construcció d’un observatori al Tibidabo, l’Acadèmia presenta l’any 1895 a la Diputació un projecte elaborat per l’arquitecte Josep Domènech i Estapà, amb l’assessorament científic d’Eduard Fonseré i Riba. La temptativa quedà frustrada per falta de recursos.

Sis anys després un llegat de Camil Fabra i Fontanills, primer marqués d’Alella, va proporcionar el finançament adequat, que fou complementat amb suport econòmic de la Diputació Provincial i de l’Ajuntament de Barcelona. Assignat per la Diputació l’emplaçament a la Serra de Collserola, el projecte anterior fou degudament adaptat pel mateix arquitecte Josep Domènech i Estapà, però ara amb l’assessorament de l’astrònom Josep Comas i Solà, ambdós acadèmics. Les obres començaren l’any 1902.

El dia 7 d’abril de 1904 es va inaugurar el nou Observatori, al que la Reial Acadèmia, la seva propietària, assignà el nom de Fabra, en reconeixement al mecenes que havia fet possible la seva construcció.