Instrumentació Sismologia

 
 
 

El conjunt d' instruments que han estat part de les sèries de dades observacionals oficialment operatives a cada moment a l'Estació Sismica de l'Observatori Fabra (FBR) i de forma remota des de l'Estació Sísmica de Fontmartina (CFON) des dels seus inicis fins als nostres dies i el període de funcionament de cadascun es pot resumir en la taula següent:

InstrumentComponentsRegistresEstacióPeríode
Sismoscopi Agamennone - - FBR 1906-1907
Sismògraf vertical Vicentini Z paper fumat FBR 1906-1992
Sismògraf horitzontal Vicentini N-S, E-W paper fumat FBR 1906-1913
Sismògraf Agamennone NE-SW, SE-NW tinta+paper FBR 1906-1909
Sismometrògaf Cancani NE-SW; SE-NW paper fumat FBR 1907-1910
Microsismometrògraf Agamennone NE-SW; SE-NW tinta+paper FBR 1910-1911
Pèndol cònic N-S paper fumat FBR 1910-1913
Pèndol vertical NE-SW paper fumat FBR 1911-1913
Sismògraf horitzontal Vicentini modificat N-S paper fumat FBR 1914-1992
Pèndols horitzontals Mainka N-S, E-W paper fumat FBR 1914-1998
Sensors Hiller-Stuttgart i registradors Askania Z, N-S, E-W paper fotogràfic FBR 1964-1989
Sistema Teledyne-Geotech SG13 Z, N-S, E-W tinta+paper FBR/CFON 1983-present
Sensors Mark L4C amb registrador Lennartz Z, N-S, E-W tinta+paper FBR 1990-present
Acceleròmetre Kinemetrics SSA-2 (IGN) Z, N-S, E-W digital FBR 1995-2012
Banda Ampla Güralp CMG40T (ICC/IGC) Z, N-S, E-W digital CFON 1999-2008
Banda Ampla Geotech KS2000 (LEGEF) Z, N-S, E-W digital FBR 2003-present
Sensors Geotech SG13 digitalitzats Z or N-S digital CFON 2003-present
Pèndol Educatiu - digital FBR 2007-2016
Banda Ampla Güralp CMG3T (IGC/ICGC) Z, N-S, E-W digital CFON 2008-present
Digitalització pèndol Mainka per transductor N-S digital FBR 2008-2016
Acceleròmetre Güralp (IGC/ICGC) Z, N-S, E-W digital FBR 2012-present
Banda Ampla Trillium Compact (ICTJA) Z, N-S, E-W digital FBR 2012-2021