Secció de sismologia

 
 
 

La Secció de Sismologia de l’Observatori Fabra centra el seu interès prioritari en el estudi de la sismicitat regional, tant en l’adquisició de registres instrumentals com en la recopilació d’informació macrosísmica a través de les enquestes que, iniciades a principis de segle XX, ara es continuen realitzant en col·laboració amb l'ICGC.

L’observació sísmica funciona des de l'inici operatiu de la primera estació sísmica a l'Observatori Fabra al 1906 sota la direcció de J. Comas i Solà. Actualment es continua la producció de diverses sèries de dades operatives tant des de l'Estació Sísmica de l'Observatori Fabra (FBR) com també telemàticament des de l'Estació Sísmica de Fontmartina (CFON) operativa al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny des de 1986 con a estació complementària de menor soroll des d'on operar els sismògrafs amb major sensibilitat.

Es porta a terme també la restauració, conservació, estudi i catalogació dels instruments, accessoris, sismogrames i documentació analògics. Per la conservació i catalogació de les dades sísmiques antigues s’ha iniciat la digitalització de registres, butlletins i documentació accessòria.

A més a més dels instruments que han estat part de les sèries de dades observacionals oficialment operatives a cada moment, totes dues estacions sísmiques des del seu orígen han acollit i experimentat, de forma més o menys puntual, amb diferents tecnologies i instrumentació complementària, així com també des de la Secció de Sismologia s'ha participat a múltiples projectes de forma paral·lela a l'adquisició de les observacions ordinàries.


Registres 1914-1996 i Estudis 1943-1996. Podeu consultar-ne tota la informació a través del web de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Podeu consultar la informació a través del web de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Podeu consultar la informació a través del web del Laboratori d’Estudis Geofísics Eduard Fontserè (LEGEF) – Institut d’Estudis Catalans
Podeu consultar la informació a través del web de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya